Annvin

specialister på rekryteringar

Vi hjälper dig rekrytera specialister inom Marknad, Sälj, IT och Tech.
Vi har också lång erfarenhet av rekryteringar av högre tjänstemän och ledningsbefattningar inom Inköp, Ekonomi, HR och Tillverkningsindustri.
Vi utgår från Göteborg och är verksamma i hela Sverige.

TECH-, marknad- & SÄLJREKRYTERINGAR!

annvin_rekrytering_onboarding

Vi rekryterar specialister inom IT och Tech, t.ex. utvecklare, programmerare, tekniker, arkitekter, testare, projektledare och IT-chefer.

Inom Marknad och Sälj rekryterar vi t.ex. Key Account Managers, Sales Managers och Sales Executives.

övriga REKRYTERINGAR!

Rekrytering

Ekonomi

Vi har en god erfarenhet av rekrytering inom ekonomi och finans såsom controller, ekonomichef och redovisningsekonom.

HR

Vi har ett brett nätverk av HR kandidater som är specialister inom arbetsrätt, rekrytering, fackliga förhandlingar, arbetsmiljö, chefsstöd/chefsutveckling osv.

Rekrytering

Inköp

Vi tillsätter både strategiska och operativa inköpare som genomför bättre och säkrare processer och upphandlingar för ditt bolag.

Rekrytering

Tillverkning

Med en gedigen erfarenhet inom tillverkningsindustrin kan vi hjälpa vid rekrytering av olika tjänster som produktionsledare, platschefer, kvalitetsansvariga, specialister samt ingenjörer.

Talent Acquisition

Vi är bra på att se nya möjligheterna vid rekrytering för att hitta de bästa talangerna och morgondagens ledare.

I vårt arbetssätt kopplar vi företagets tillväxt och lönsamhet till rekryteringen.

Vårt kontaktnät inom IT/Tech och sälj/marknad är omfattande.

annvin_rekrytering_talent_acuisition

Sales Onboarding

Sales Onboarding Göteborg

Som ett tillägg till vår rekryteringstjänst har vi tagit fram ett koncept som heter Sales Onboarding. Genom att säkerställa att säljarens första tid på bolaget blir så bra som möjligt ger vi vår kandidat rätt förutsättningar till en flygande start på sin anställning hos sin nya arbetsgivare.

Interim

Ibland behöver företag tillfällig hjälp, det kan vara att någon slutar och vakans uppstår eller vid situationer där annan kompetens och erfarenhet behövs.
Vi hjälper dig med företagets kompetensförsörjning, vi har många seniora kandidater i vårt nätverk.

HR-stöd

annvin_hr_stöd

Vi hjälper små till medelstora företag i HR-frågor och organisationsutveckling. Vi stöttar i ett eller olika HR-område utifrån kundens behov.

Vår vision är att skapa förutsättningar för VD:ar, ledningsgrupper, chefer och medarbetare att uppnå sina mål. Detta gör vi genom förståelse och ett genuint intresse för er verksamhet.

HR-stödet är anpassat utifrån dina behov. Behovet i din verksamhet kan vara hel- eller deltidsstöd, gälla kortare eller längre tidsperiod.

Nyheter