Annvin

specialister på tech – och säljrekryteringar!

Vi hjälper dig rekrytera specialister inom IT och Tech -utvecklare, programmerare, tekniker, arkitekter, testare, projektledare och IT-chefer, men även att rekrytera specialister inom sälj-Key Account Managers, Sales Managers och Sales Executives.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Rekrytering

annvin_rekrytering_onboarding

Vi hjälper våra kunder att hitta rätt medarbetare kopplat till företagets strategi för att kunna förverkliga och uppnå nya mål.

De mest framgångsrika företagen spenderar mer än dubbelt så mycket budget på sina medarbetare än branschsnittet.

Vi tror på diversitet genom rekrytering av medarbetare med olika bakgrunder som tillför nya perspektiv och vyer.

Vår rekryteringstjänst Sales Onboarding

Som ett tillägg till vår rekryteringstjänst har vi tagit fram ett koncept som heter Sales Onboarding. Genom att säkerställa att säljarens första tid på bolaget blir så bra som möjligt ger vi vår kandidat rätt förutsättningar till en flygande start på sin anställning hos sin nya arbetsgivare.

Med många års personlig erfarenhet från kundsidan ger vi kandidaten tips och råd i det dagliga säljarbetet, vi säkerställer att rutiner och en kvalitetsäkrad onboarding-process finns på plats och används i onboardingarbetet av den nyanställde. Med ett genuint engagemang och intresse fungerar vi i rollen som extern coach och samtalspartner för såväl kandidat som rekryterande bolag. Genom ett aktivt Employer Branding arbete bidrar vi på så sätt till att personal stannar kvar och blir stolta ambassadörer för bolaget under många år framöver.

Talent Acquisition

Vi är bra på att se nya möjligheterna vid rekrytering för att hitta de bästa talangerna och morgondagens ledare.

I vårt arbetssätt kopplar vi företagets tillväxt och lönsamhet till rekryteringen.

Vårt kontaktnät inom IT/Tech och sälj/marknad är omfattande.

annvin_rekrytering_talent_acuisition

Interim

Ibland behöver företag tillfällig hjälp, det kan vara att någon slutar och vakans uppstår eller vid situationer där annan kompetens och erfarenhet behövs.
Vi hjälper dig med företagets kompetensförsörjning, vi har många seniora kandidater i vårt nätverk.

HR-stöd

annvin_hr_stöd

Vi hjälper små till medelstora företag i HR-frågor och organisationsutveckling. Vi stöttar i ett eller olika HR-område utifrån kundens behov. Vår vision är att skapa förutsättningar för VD:ar, ledningsgrupper, chefer och medarbetare att uppnå sina mål. Detta gör vi genom förståelse och ett genuint intresse för er verksamhet. Vi erbjuder HR-stöd som är affärsnära, professionellt och värdeskapande för ditt företag. HR-stödet kan vara:

  • Kompetensförsörjning och employer branding
  • Arbetsrättsligt stöd
  • Organisationsförändringar
  • Konflikthantering, skapa välfungerande team och värderingar
  • Fackliga förhandlingar

HR-stödet är anpassat utifrån dina behov. Behovet i din verksamhet kan vara hel- eller deltidsstöd, gälla kortare eller längre tidsperiod.