Chefsrekryteringar Göteborg

Rekrytering av chefer och ledare

Vi på Annvin hjälper dig rekrytera ledare med executiva befattningar t.ex. platschefer, affärsområdeschefer och VD.

Executive rekrytering

Rekrytering

Executive rekrytering innebär att vi genom en gedigen marknadskartläggning identifierar, söker upp och attraherar de mest relevanta chefskandidaterna för ditt bolag och för den specifika tjänsten.

Vi har spetskompetensen som krävs för att kunna bistå i rekryteringen av affärsdrivande positioner. Vi levererar personer som har en positiv inverkan på din affärstillväxt.

Utmaningen med chefsrekryteringar

Genom Executive Search hittar, attraherar och rekryterar vi rätt ledarkompetens till er organisation, vilket är en av största utmaningarna som företag står inför idag.

Chefsrekryteringar är ofta helt avgörande för en verksamhets utveckling, den får inte misslyckas. Vi står för rekrytering av framåtlutade kandidater med driv som har förmågan att skapa resultat genom sin kompetens och ledarskap.

Interim

Ibland behöver företag tillfällig hjälp, det kan vara att någon slutar och vakans uppstår eller vid situationer där annan kompetens och erfarenhet behövs.
Vi hjälper dig med företagets kompetensförsörjning, vi har många seniora kandidater i vårt nätverk.

Hemmaplan i göteborg sverige som arbetsfält

HR

Med hemmaplan i Göteborg har vi Västsverige och hela Sverige som arbetsfält!

Vår rekryteringsprocess för chefer och ledare är gedigen och beprövad. Vi hjälper dig med allt från att definiera vem ni söker till att säkerställa att rätt medarbetare anställs bland de kandidater vi identifierat och valt ut.

Vi hjälper till att rekrytera executive i Göteborg och övriga städer i Sverige!