HR-STÖD Göteborg

Stöd till företag i HR-frågor och organisationsutveckling

Vi på Annvin hjälper och stöttar er i ert HR-arbete när tid eller kunskap inte finns. HR-stöd som är affärsnära, professionellt och värdeskapande

HR-stöd inom olika områden

HR - Tech

Vi erbjuder HR-stöd som är affärsnära, professionellt och värdeskapande för ditt företag. HR-stödet kan vara:

  • Kompetensförsörjning och employer branding
  • Arbetsrättsligt stöd
  • Organisationsförändringar
  • Konflikthantering, skapa välfungerande team och värderingar
  • Fackliga förhandlingar
  • Utformning anställningsavtal

HR-stödet är anpassat utifrån dina behov. Behovet i din verksamhet kan vara hel- eller deltidsstöd, gälla kortare eller längre tidsperiod.

Vi löser era utmaningar inom HR

Personalen är en livsviktig resurs för alla företag, men det är ofta en utmaning att hinna ta hand om och hantera olika situationer som kan uppstå.

Våra organisationskonsulter har stor erfarenhet av att gå in i organisationer som har fastnat och behöver komma vidare. Det kan handla om konflikthantering, grupputveckling eller omorganisering.

Ett mindre företag behöver kanske hyra in en HR-chef som har hand om personalfrågorna, medan en större organisation med egen personalavdelning istället har behov av en specialist för ett särskilt uppdrag eller hjälp vid utveckling och utbildning.

Annvin, när du behöver förstärkning och inspiration i ditt HR-arbete!

HR

Interim

Ibland behöver företag tillfällig hjälp, det kan vara att någon slutar och vakans uppstår eller vid situationer där annan kompetens och erfarenhet behövs.
Vi hjälper dig med företagets kompetensförsörjning, vi har många seniora kandidater i vårt nätverk.

HR med hemmaplan i göteborg

HR Göteborg

Med hemmaplan i Göteborg har vi hela Västsverige som arbetsfält!

Vi vet att behoven av HR-kompetens skiljer sig mycket åt. Kanske jobbar du i en större organisation med en personalavdelning och efterfrågar specialistkunskap eller så jobbar du i en mindre organisation som saknar HR-kompetens i organisationen, oavsett kan vi hjälpa dig.

Vi hjälper med HR i hela Göteborgsregionen!