rekrytering inom ekonomi Göteborg

Rekryteringar på chefsnivå

Vi på Annvin har en god erfarenhet av rekrytering inom ekonomi och finans såsom controller, ekonomichef och redovisningsekonom.

Kompetenta personer inom ekonomi

Rekrytering

Med bakgrund inom företagsledning vet vi vad som krävs för att hitta rätt person till rätt plats.

Med grund i fakta, vetenskap och mätbara processer hjälper vi arbetsgivare i Göteborg och hela Sverige att hitta nya talanger och kvalificerade medarbetare inom det ekonomiska området. Vi hjälper er hitta ekonomer med spets!

Vår metodik bygger på många års erfarenhet från startup- och tillväxtbolag i Sverige.

Utmaningen med rekrytering inom ekonomi

Många upplever att det är utmanande att rekrytera kvalificerade ekonomer för arbete med affärskritiska funktioner.

Framgången och utvecklingen för alla företag beror till stor del av en kompetent styrning och kontroll av ekonomi. De egenskaper som krävs är svåra att identifiera under ett första möte. Ekonomer som gjort succé på ett företag kan misslyckas i ett annat sammanhang.

Med oss hittar du kandidater som snabbt hittar hem i sin roll och som kan tillföra värde till ditt företag.

HR

Interim

Ibland behöver företag tillfällig hjälp, det kan vara att någon slutar och vakans uppstår eller vid situationer där annan kompetens och erfarenhet behövs.
Vi hjälper dig med företagets kompetensförsörjning, vi har många seniora kandidater i vårt nätverk.

Rekrytering av Ekonomer med hemmaplan i göteborg

HR Göteborg

Med hemmaplan i Göteborg har vi hela Västsverige som arbetsfält!

Vår rekryteringsprocess är gedigen och beprövad. Vi hjälper dig med allt från att definiera vem ni söker till att säkerställa att rätt medarbetare anställs bland de kandidater vi identifierat och valt ut.

Vi hjälper till att rekrytera ekonomer på chefsnivå i Göteborg och övriga städer i Sverige!