rekrytering inom HR Göteborg

Rekryteringar på chefsnivå

Vi på Annvin har ett brett nätverk av HR kandidater som är specialister inom arbetsrätt, rekrytering, fackliga förhandlingar, arbetsmiljö, chefsstöd/chefsutveckling osv.

Hitta Kompetenta personer inom HR

HR - Tech

Med bakgrund inom företagsledning vet vi vad som krävs för att hitta rätt person till rätt plats.

Med grund i fakta, vetenskap och mätbara processer hjälper vi arbetsgivare i Göteborg och hela Sverige att hitta nya talanger och kvalificerade medarbetare inom det HR området. Vi hjälper er hitta personer inom HR med spets!

Vår metodik bygger på många års erfarenhet från startup- och tillväxtbolag i Sverige.

Utmaningen med rekrytering inom HR

Många upplever att det är utmanande att rekrytera kvalificerade personer för arbete med HR funktioner.

Framgången och utvecklingen för alla företag beror till stor del av en väl fungerande personalavdelning. De egenskaper som krävs är svåra att identifiera under ett första möte. Personer som gjort succé på ett företag kan misslyckas i ett annat sammanhang.

Med oss hittar du kandidater som snabbt hittar hem i sin roll och som kan tillföra värde till ditt företag.

HR

Interim

Ibland behöver företag tillfällig hjälp, det kan vara att någon slutar och vakans uppstår eller vid situationer där annan kompetens och erfarenhet behövs.
Vi hjälper dig med företagets kompetensförsörjning, vi har många seniora kandidater i vårt nätverk.

Rekrytering inom HR med hemmaplan i göteborg

HR Göteborg

Med hemmaplan i Göteborg har vi hela Västsverige som arbetsfält!

Vår rekryteringsprocess är gedigen och beprövad. Vi hjälper dig med allt från att definiera vem ni söker till att säkerställa att rätt medarbetare anställs bland de kandidater vi identifierat och valt ut.

Vi hjälper till att rekrytera personer inom HR på chefsnivå i Göteborg och övriga städer i Sverige!