rekrytering inom tillverkning Göteborg

Rekryteringar på chefsnivå

Vi på Annvin har en gedigen erfarenhet inom tillverkningsindustrin och kan därför hjälpa vid rekrytering av olika tjänster som produktionsledare, platschefer, kvalitetsansvariga samt ingenjörer.

Kompetenta personer inom tillverkning

Rekrytering

Med bakgrund från tillverkningsindustrin vet vi vad som krävs för att hitta rätt person till rätt plats.

Med grund i fakta, vetenskap och mätbara processer hjälper vi arbetsgivare i Göteborg och hela Sverige att hitta nya talanger och kvalificerade medarbetare inom tillverkning. Vi hjälper er hitta personer till arbetsledande funktioner inom tillverkning.

Vår metodik bygger på många års erfarenhet från startup- och tillväxtbolag i Sverige.

Utmaningen med rekrytering inom tillverkning

Många upplever att det är utmanande att rekrytera till kvalificerade positioner inom tillverkningsindustrin.

Kompetent arbetsledning har en direkt inverkan på framgången och utvecklingen för alla företag. De egenskaper som krävs är svåra att identifiera under ett första möte. Personer som fungerat bra på ett företag kan misslyckas i ett annat sammanhang.

Med oss hittar du kandidater som snabbt hittar hem i sin roll och som kan tillföra värde till ditt företag.

HR

Interim

Ibland behöver företag tillfällig hjälp, det kan vara att någon slutar och vakans uppstår eller vid situationer där annan kompetens och erfarenhet behövs.
Vi hjälper dig med företagets kompetensförsörjning, vi har många seniora kandidater i vårt nätverk.

Rekrytering av arbetsledande roller inom tillverkning med hemmaplan i göteborg

Med hemmaplan i Göteborg har vi hela Västsverige som arbetsfält!

Vår rekryteringsprocess är gedigen och beprövad. Vi hjälper dig med allt från att definiera vem ni söker till att säkerställa att rätt medarbetare anställs bland de kandidater vi identifierat och valt ut.

Vi hjälper till att rekrytera kvalificerade chefer och arbetsledare inom tillverkning i Göteborg och övriga städer i Sverige!