Talent Acquisition Göteborg

Kompetensförsörjning när du efterfrågar det allra bästa

På Annvin är vårt mål att hitta individer med potential. Vi söker de bästa talangerna och morgondagens ledare.

Talent Acquisition siktar på verkliga talanger

Rekrytering

Vårt mål är att identifiera framtida talanger och proaktivt rekrytera dessa till våra uppdragsgivare.

Vi är specialiserade på IT, Tech och sälj. Det gör att vi kan kommunicera med kandidater med förståelse för det arbete och teknik som de arbetar med. Som ett resultat får vi stora fördelar och ökar både trovärdighet och antalet kvalificerade kandidater som vill gå vidare i rekryteringsprocessen.

Vi har lösningen på utmaningen med kompetensbrist

Talent Acquisition i Göteborg har blivit allt vanligare sedan digitaliseringstrenden accelererat. I och med att utvecklarna är färre och det är brist på IT-kompetens har det blivit svårare att rekrytera.

Med en tydlig plan för Talent Acquisition går det säkerställa att Techföretag kan växa enligt plan trots att bristen på IT-specialister är så omfattande.

Talant aquisition

Interim

Ibland behöver företag tillfällig hjälp, det kan vara att någon slutar och vakans uppstår eller vid situationer där annan kompetens och erfarenhet behövs.
Vi hjälper dig med företagets kompetensförsörjning, vi har många seniora kandidater i vårt nätverk.

Hemmaplan i göteborg sverige som arbetsfält

Med hemmaplan i Göteborg har vi Västsverige och hela Sverige som arbetsfält!

Vårt kontaktnät inom IT/Tech och sälj/marknad är omfattande och vi är riktigt vassa på att hitta de bästa talangerna och morgondagens ledare.

Vi hjälper till att rekrytera inom IT och techsektorn i Göteborg och övriga städer i Sverige!